Gephyrocapsa Oceanica
Gephyrocapsa oceanica comparison with Emiliania Huxleyi (Comparision)

Gephyrocapsa oceanica comparison with Isochrysis Galbana (Comparision)